För mäklare

På bostadsrättsföreningarnas uppdrag kan vi bistå med framtagande av utdrag ut föreningens lägenhetsförteckningar till medlemmar, banker och självklart till mäklare.

Förfrågningar om mäklarbilder skickas till info@kilbacken.se

Vi debiterar varje mäklarbild med 275 kr exkl. moms. Fakturering av lämnade mäklarbilder sker kvartals/-halvårsvis.

För att förenkla er förfrågan, ange gärna följande i ert mail:
– Bostadsrättsföreningens namn och lägenhetsnummer
– Kopia på undertecknat förmedlingsuppdrag.
– Era faktureringsuppgifter

Vi behandlar efterfrågade mäklarbilder löpande, och lämnar under vardagar normalt svar inom 1-2 arbetsdagar (med undantag för semesterperioder och händelser utanför vår kontroll).

Kontakta oss gärna vid frågor, info@kilbacken.se