Fastighetsutveckling

Kilbäcken Fastighetsutveckling har inriktat sin verksamhet att med kraft utveckla fastigheter.

Arbetet bedrivs som en aktiv fastighetsförvaltare som tillsammans med ägaren deltar i utvecklingsarbetet för fastigheten.

Vi tar ansvar för etableringsfrågor och bedriver ett aktivt arbete med etablering av nya verksamheter.

Vår ambition är att hålla låga vakansgrader för att fastigheternas ekonomi skall stärkas och värden bevaras och utvecklas. Låga vakansgrader bidrar också till att övriga hyresgäster ges utrymme för ökad omsättning och styrka.

Vi handlar upp underhållsåtgärder och leder byggprocesser.

Vi hjälper fastighetsägaren med värdeutveckling genom att vara med och utforma fastighetens attraktionskraft.

Vi jobbar aktivt med fastighetsägarens hyresgäster för att lyssna och ge en hög servicegrad för att nå stor kundnöjdhet.

Vi vill även verka som en aktiv förvaltare där vi har ett analysansvar för fastighetens driftskostnader och därmed verka för att effektivisera och därmed spara på kostnader.

Investeringsrådgivning:

Vi utför investerings rådgivning, teknisk besiktning och due diligence vid köp och sälj av fastigheter.

Referenser

  • Residenset AB

    Investeringsrådgivning
    Vi utför investerings rådgivning, teknisk besiktning och due diligence vid köp och sälj av fastigheter.