Fastighetsskötsel

Vi fixar det mesta bl.a:

 • Tillsyn och skötsel
 • Felavhjälpande underhåll
 • Målningsarbeten
 • Mediakontroll
 • Låsbyten
 • Grönyteskötsel
 • Stensättning
 • Plattläggning
 • Hantering av passersystem
 • Brandlarmscentral
 • Heta arbeten