Fastighetsförvaltning

Vi på Kilbäcken Fastighetsutveckling AB erbjuder en helhetslösning för Er fastighet.

Vår personal står för hög service och kvalitet i utförandet av sitt arbete. Vi bidrar till att utveckla fastigheter. Arbetet bedrivs som en aktiv fastighetsförvaltare.

Vi har ansvar för etableringsfrågor och bedriver ett aktivt arbete med etablering av nya verksamheter samt att vi tar ett totalansvar med att hyra ut lokaler och att leverera en komplett lokalombyggnad. Vi vill ge fastighetsägaren en värdeutveckling.

Vi jobbar även aktivt mot fastighetsägarens hyresgäster för att lyssna, stämma av och ge en hög servicegrad detta för att nå stor kundnöjdhet.

Exempel på uppdrag:

  • Abeuro Holding
  • Kapp Fastigheter
  • Kungsleden
  • VG-Regionen
  • Pro Value
  • Vårdfastigheter, Henån
  • Vivero
  • Supplier Partner