Ekonomisk förvaltning

Vi kan erbjuda en helhetslösning för ekonomisk förvaltning som utformas enligt kundens önskemål. Vi har idag hand om ekonomi för ett flertal privata fastighetsägare.

Vi sköter register över fastigheter och hyresgäster samt hyresaviseringar, hyreskontrakt, krav, åtgärder och krediter för varje fastighet och hyresobjekt. Vi åtar oss även att ansvara för bl.a. löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering, kvartals- och månadsrapporter, bokslut och deklarationer, dvs. en komplett ekonomifunktion med helhetsansvar.

Exempel på ekonomiska tjänster vi erbjuder:

  • Löpande redovisning
  • Reskontrahantering
  • Utbetalning av löner och arvoden
  • Bokslut och årsredovisning
  • Deklarationer
  • Budget och budgetuppföljning
  • Hyresadministration
  • Aviseringar och påminnelser
  • Registrering av pantförskrivningar och överlåtelser
  • Upprättande av kontrakt vid uthyrning av kontor, lokaler och bostäder