Kilbäcken Fastighetsutveckling har fått i uppdrag av bostadsbeståndet Tordyveln Property AB som är belägna i Trollhättan att byta tak. Detta projekt startar måndagen den 13e.