Synoptik har nu tagit över Contacta eyewears hyreskontrakt. Lokalen som är belägen på Kungsgatan 11 håller nu på att renoveras för en uppfräschning.
Kilbäcken Fastighetsutveckling hälsar de nya hyresgästerna välkomna och lycka till.