Pizzeria Shalom var med redan från början när Sylte Center invigdes. Verksamheten har nu behov av en större lokal då de valt att utöka menyn och Kilbäckens Fastighetsutveckling arbetar för fullt att tillfredställa det positiva behovet som finns!