I november 2011 förvärvades fastigheten i Sylte Center av Erik Hembergs Fastighets AB. Kilbäcken Fastighetsutveckling AB har fått leda hela byggnadsprojektet som byggts om i Sylte Center. Kilbäckens Fastighetsutveckling AB har även en totalförvaltning av fastigheten. Idag består Sylte Center av en vårdcentral, folktandvård, Apotek Kronan, bibliotek, Shalom pizzeria, Sylte kioseken samt ICA Supermarket.