Vi hälsar Mathesa Bostadsbolaget AB välkommen som kund till Kilbäcken!

Uppdraget startar 1 april och omfattar ca. 90 lägenheter i Trollhättan, för fastighetsskötsel och tekniska förvaltning.