Vi fick i januari uppdrag att för kunden Golffastigheter i Mellerud att påbörja renovering av lägenheter samt bygga om en byggnad till ”bed and breakfast”.

Vi har under våren byggt om och renoverat 6 lägenheter, fixat fasaderna, byggt altaner och utvändiga ytor.
Hotelldelen är slutbesiktigad i början av september och vi arbetar med att renovera ytterligare lägenheter fram till jul-helgerna.

Vi tittar tillsammans med fastighetsägaren även på möjligheterna att utveckla området med fler bostäder.

Tranark och Lincona har som systerföretag varit arkitekter och konstruktörer samt deltagit i bygglovs- och projekterings-arbetet.