Omfattar ca. 140 lägenheter.

Kilbäcken Fastighetsutveckling hälsar boende och föreningen välkommen till vår förvaltning. Som vi informerade på årsstämman 12 dec så har styrelsen förhandlat fram ett nytt förvaltningsavtal med oss.

Vi skall genom ett totalförvaltningsavtal utföra städ, fastighetsskötsel, ekonomisk och teknisk förvaltning.

Kilbäcken Fastighetsutveckling startar uppdraget 1 juli 2019.