Kilbäcken Fastighetsutveckling har tecknat ett förvaltningsavtal med Gösta Hoganders Fastigheter AB och  Gösta Hoganders Byggnads AB.
Uppdraget består av både teknisk och ekonomisk förvaltning. Fastigheterna är belägna i Lysekil.
Vi på Kilbäcken Fastighetsutveckling ser fram emot samarbetet.