Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har fått förmånen att förvalta bostadsområdet Mariedal i Lysekil.

Beställare är Home Property Value 2 AB och omfattar totalförvaltning och påbörjas 1 januari 2018