Vi har från 1 april 2017 erhållit ekonomiskt förvaltningsuppdrag åt Wärmlansvärden Hagfors AB, beträffande fastigheten Knölen 7 i Hagfors.