Vi har erhållit totalförvaltningsuppdrag i Trollhättan åt bolaget G Stock 2 AB.