Vi har tecknat förvaltningsavtal med Wärmlandsvärden AB och Wärmlandsvärden Filipstad AB.