Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har 19 oktober erhållit en partneröverenskommelse där vi under 2018 skall ta över förvaltningen av ett fastighetsbolag med ca. 200 lägenheter. Överenskommelsen inleds med Management och Ekonomisk förvaltning.

Fastighetsbolaget har bostäder i Trestadsområdet samt Halland.

Vi startar upp nu i höst med management och 1 januari 2018 startar vi upp med ekonomisk förvaltning.