Vi hälsar vår nya medarbetare Eva Frisk välkommen till Kilbäcken!

Eva kommer att jobba i kundtjänst.