Vi hälsar vår nya medarbetare Anette Larsson välkommen till Kilbäcken.