Hyran betalas alltid i förskott varje månad eller varje kvartal, beroende på vilken typ av hyreskontrakt Du har. Hyran skall vara inbetald senast den förfallodag som anges på hyresavin.

Du kan nu som hyresgäst se Dina hyresavier digitalt genom att logga in på Hyresgästportalen.

Läs mer HÄR