Vi välkomnar vår nya hyresgäst Lincona med personal till Kungshuset 11.