Våra medarbetare

VD/Byggledning

Conny Magnusson
Tel: 0522-127 69

Fastighetsförvaltare

Marcus Hofvander
Tel: 0522-127 59

Tobias Savola
Tel. 0522-127 97

Ekonom

Annika Carlsson
Tel: 0522-127 46

Hyresadministration

Camilla Olausson
Tel: 0522-127 41

Driftpersonal

Anders Kristiansson
Tel: 0522-127 53

Peter Hermansson
Tel: 0522-127 52

Thomas Sahlsten
Tel: 0522-127 58