Kilbäcken Fastighetsutveckling har fått i uppdrag att förvalta Gyldenlöwe 16 (mer känt som Willyshuset).

Vi hälsar Vivero Gyldenlöwe välkommen till vår förvaltning.