Vi hälsar vår nya medarbetare Anette Larsson välkommen till Kilbäcken.

Ny medarbetare driftpersonal, Christoffer Axelsson 1 april, 2021.

Vi hälsar vår nya medarbetare Anna Johansson välkommen till Kilbäcken!

Anna arbetar som förvaltare/ekonom

Vi hälsar vår nya medarbetare Sara Lenner välkommen till Kilbäcken!

Sara arbetar som controller

Vi hälsar Mathesa Bostadsbolaget AB välkommen som kund till Kilbäcken!

Uppdraget startar 1 april och omfattar ca. 90 lägenheter i Trollhättan, för fastighetsskötsel och tekniska förvaltning.

Äntligen har den totalrenoverade restaurangen slagit upp portarna. Vi önskar Varvet by Butlers i all lycka!

Butler’s i Uddevalla har nu påbörjat sin totalrenovering. Vi i Uddevalla ser fram
det kommande resultatet!

image