Kilbäcken Fastighetsutveckling har fått i uppdrag att från 1 april förvalta en fastighet i Lysekil, ägd av Paluma AB.

Vi hälsar Paluma AB välkomna som kund till oss!

Kilbäcken Fastighetsutveckling har kommit överens med Saga Estate AB, Dottir AB och Husia AB om den tekniska förvaltningen av fastighetsbestånd i Henån och Lysekil. Vi hälsar boende och lokalhyresgäster välkomna till vår förvaltning.

Uppdraget omfattar 1ca 16 400 m² fördelat på 167 bostäder och 40 lokaler.

Kilbäcken Fastighetsutveckling startar uppdraget 1 januari 2019.

Omfattar ca. 140 lägenheter.

Kilbäcken Fastighetsutveckling hälsar boende och föreningen välkommen till vår förvaltning. Som vi informerade på årsstämman 12 dec så har styrelsen förhandlat fram ett nytt förvaltningsavtal med oss.

Vi skall genom ett totalförvaltningsavtal utföra städ, fastighetsskötsel, ekonomisk och teknisk förvaltning.

Kilbäcken Fastighetsutveckling startar uppdraget 1 juli 2019.

Kilbäcken har fått uppdrag att förvalta två nya fastigheter för moderbolaget EHF. Förvaltningen gäller fastigheterna Odenhuset i Trollhättan samt Norra Missionen 13 och Telefonen 19 i Tranås. Totalt rör det sig om ca. 34 500 m² uthyrningsbar yta.

Ombyggnationen av Åberg 14 på Kungsgatan i Uddevalla är inom kort färdigställd.

Den nya hyresgästen Harmonix flyttar inom kort in i lokalerna och öppnar den nya butiken onsdag 26 september.

Vi fick i januari uppdrag att för kunden Golffastigheter i Mellerud att påbörja renovering av lägenheter samt bygga om en byggnad till ”bed and breakfast”.

Vi har under våren byggt om och renoverat 6 lägenheter, fixat fasaderna, byggt altaner och utvändiga ytor.
Hotelldelen är slutbesiktigad i början av september och vi arbetar med att renovera ytterligare lägenheter fram till jul-helgerna.

Vi tittar tillsammans med fastighetsägaren även på möjligheterna att utveckla området med fler bostäder.

Tranark och Lincona har som systerföretag varit arkitekter och konstruktörer samt deltagit i bygglovs- och projekterings-arbetet.

Vi bygger nytt kontor till vår verksamhet, bygget startades upp 1 oktober.

Vi kommer att få nya lokaler på Kungsgatan 11 i Uddevalla.

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har 19 oktober erhållit en partneröverenskommelse där vi under 2018 skall ta över förvaltningen av ett fastighetsbolag med ca. 200 lägenheter. Överenskommelsen inleds med Management och Ekonomisk förvaltning.

Fastighetsbolaget har bostäder i Trestadsområdet samt Halland.

Vi startar upp nu i höst med management och 1 januari 2018 startar vi upp med ekonomisk förvaltning.

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har fått förmånen att förvalta bostadsområdet Mariedal i Lysekil.

Beställare är Home Property Value 2 AB och omfattar totalförvaltning och påbörjas 1 januari 2018