Kilbäcken har fått uppdrag att förvalta två nya fastigheter för moderbolaget EHF. Förvaltningen gäller fastigheterna Odenhuset i Trollhättan samt Norra Missionen 13 och Telefonen 19 i Tranås. Totalt rör det sig om ca. 34 500 m² uthyrningsbar yta.

Ombyggnationen av Åberg 14 på Kungsgatan i Uddevalla är inom kort färdigställd.

Den nya hyresgästen Harmonix flyttar inom kort in i lokalerna och öppnar den nya butiken onsdag 26 september.

Vi fick i januari uppdrag att för kunden Golffastigheter i Mellerud att påbörja renovering av lägenheter samt bygga om en byggnad till ”bed and breakfast”.

Vi har under våren byggt om och renoverat 6 lägenheter, fixat fasaderna, byggt altaner och utvändiga ytor.
Hotelldelen är slutbesiktigad i början av september och vi arbetar med att renovera ytterligare lägenheter fram till jul-helgerna.

Vi tittar tillsammans med fastighetsägaren även på möjligheterna att utveckla området med fler bostäder.

Tranark och Lincona har som systerföretag varit arkitekter och konstruktörer samt deltagit i bygglovs- och projekterings-arbetet.

Vi bygger nytt kontor till vår verksamhet, bygget startades upp 1 oktober.

Vi kommer att få nya lokaler på Kungsgatan 11 i Uddevalla.

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har 19 oktober erhållit en partneröverenskommelse där vi under 2018 skall ta över förvaltningen av ett fastighetsbolag med ca. 200 lägenheter. Överenskommelsen inleds med Management och Ekonomisk förvaltning.

Fastighetsbolaget har bostäder i Trestadsområdet samt Halland.

Vi startar upp nu i höst med management och 1 januari 2018 startar vi upp med ekonomisk förvaltning.

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har fått förmånen att förvalta bostadsområdet Mariedal i Lysekil.

Beställare är Home Property Value 2 AB och omfattar totalförvaltning och påbörjas 1 januari 2018

Vi har från 1 april 2017 erhållit ekonomiskt förvaltningsuppdrag åt Wärmlansvärden Hagfors AB, beträffande fastigheten Knölen 7 i Hagfors.

Hyran betalas alltid i förskott varje månad eller varje kvartal, beroende på vilken typ av hyreskontrakt Du har. Hyran skall vara inbetald senast den förfallodag som anges på hyresavin.

Du kan nu som hyresgäst se Dina hyresavier digitalt genom att logga in på Hyresgästportalen.

Läs mer HÄR

Vi har erhållit drift&skötselavtal med Novi Real Estate AB beträffande fastigheten Trollet 9 i Trollhättan.