Vi hälsar vår nya medarbetare Eva Frisk välkommen till Kilbäcken!

Eva kommer att jobba i kundtjänst.

 

 

Vi hälsar BRF Ridhuset Uddevalla (bostadsrättsförening) välkomna som kund!

 

Uppdraget startade 1 januari med totalförvaltning.

 

Uddevalla Kommun har en stor andel av bostadsrätterna som nyttjas i Ryttaren Serviceboende.

 

Kilbäcken har fått ett nytt förvaltningsuppdrag av EHF för fastigheten Vasaporten i Skövde.

Uppdraget startade strax innan jul 2019.

Vi hälsar Natselmag AB välkomna som kund!

Vi har fr.o.m. 1 januari startat med fastighetsskötsel och städ.

Fastigheter belägna i Lysekil och Brastad.

Kilbäcken Fastighetsutveckling har fått i uppdrag att förvalta Gyldenlöwe 16 (mer känt som Willyshuset).

Vi hälsar Vivero Gyldenlöwe välkommen till vår förvaltning.

Nu kan du betala din hyra via E-faktura

Med e-faktura ser fakturan ut precis som tidigare – men du får den elektroniskt istället. E-faktura är enkelt och kostnadsfritt – och du godkänner varje faktura innan pengar dras. E-faktura förutsätter att du har Internetbank, där du också anmäler dig för e-faktura.

Om du har ett företag och vill ha in din e-faktura direkt i ditt affärssystem, maila ditt GLN-nummer och din operatör till info@kilbacken.se

Kilbäcken Fastighetsutveckling har fått i uppdrag att från 1 april förvalta en fastighet i Lysekil, ägd av Paluma AB.

Vi hälsar Paluma AB välkomna som kund till oss!

Kilbäcken Fastighetsutveckling har kommit överens med Saga Estate AB, Dottir AB och Husia AB om den tekniska förvaltningen av fastighetsbestånd i Henån och Lysekil. Vi hälsar boende och lokalhyresgäster välkomna till vår förvaltning.

Uppdraget omfattar 1ca 16 400 m² fördelat på 167 bostäder och 40 lokaler.

Kilbäcken Fastighetsutveckling startar uppdraget 1 januari 2019.

Omfattar ca. 140 lägenheter.

Kilbäcken Fastighetsutveckling hälsar boende och föreningen välkommen till vår förvaltning. Som vi informerade på årsstämman 12 dec så har styrelsen förhandlat fram ett nytt förvaltningsavtal med oss.

Vi skall genom ett totalförvaltningsavtal utföra städ, fastighetsskötsel, ekonomisk och teknisk förvaltning.

Kilbäcken Fastighetsutveckling startar uppdraget 1 juli 2019.

Kilbäcken har fått uppdrag att förvalta två nya fastigheter för moderbolaget EHF. Förvaltningen gäller fastigheterna Odenhuset i Trollhättan samt Norra Missionen 13 och Telefonen 19 i Tranås. Totalt rör det sig om ca. 34 500 m² uthyrningsbar yta.