Ventilationssystemet på ICA i Sylte Center ska bytas vilket leder till att halten förorening minskar. Kilbäckens Fastighetsutveckling startar bytet under oktober månad.