Butler’s i Uddevalla har nu påbörjat sin totalrenovering. Vi i Uddevalla ser fram
det kommande resultatet!