Det som dåvarande var ett parkeringshus har utvecklats och byggts om till en Biostad. Kilbäckens Fastighetsutveckling AB var tidigt med i utveckling av bygget och arbetar än idag med driften av fastigheten.

Idag hyrs fastigheten av Svensk Bio och har fem biosalonger varv av en har Sveriges största biodum och ljudsystemet ATMOS.