Inlägg av kilbackenadmin

Pizzeria Shalom, Sylte Center

Pizzeria Shalom var med redan från början när Sylte Center invigdes. Verksamheten har nu behov av en större lokal då de valt att utöka menyn och Kilbäckens Fastighetsutveckling arbetar för fullt att tillfredställa det positiva behovet som finns!

Biostaden SF i Uddevalla

Det som dåvarande var ett parkeringshus har utvecklats och byggts om till en Biostad. Kilbäckens Fastighetsutveckling AB var tidigt med i utveckling av bygget och arbetar än idag med driften av fastigheten. Idag hyrs fastigheten av Svensk Bio och har fem biosalonger varv av en har Sveriges största biodum och ljudsystemet ATMOS.

Ombyggnation Sylte Center

I november 2011 förvärvades fastigheten i Sylte Center av Erik Hembergs Fastighets AB. Kilbäcken Fastighetsutveckling AB har fått leda hela byggnadsprojektet som byggts om i Sylte Center. Kilbäckens Fastighetsutveckling AB har även en totalförvaltning av fastigheten. Idag består Sylte Center av en vårdcentral, folktandvård, Apotek Kronan, bibliotek, Shalom pizzeria, Sylte kioseken samt ICA Supermarket.

Vänerskolan

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har sedan den 27 juni 2014 totalförvaltat Vänerskolan. Fastigheten är belägen i Vänersborg. Arean uppgår till 5750 kvm. Fastigheten har fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav och är dagsläget uthyrd till Specialpedagogiska myndigheten samt Vänersborgs kommun.