Inlägg av kilbackenadmin

Vänerskolan

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har sedan den 27 juni 2014 totalförvaltat Vänerskolan. Fastigheten är belägen i Vänersborg. Arean uppgår till 5750 kvm. Fastigheten har fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav och är dagsläget uthyrd till Specialpedagogiska myndigheten samt Vänersborgs kommun.