Inlägg av kilbackenadmin

Köpenhamn

Vi har fått i uppdrag att utföra ombyggnadsarbeten i 3 fastigheter i Köpenhamn. I första etappen så bygger vi om lokaler till bostäder. Vi hjälper också kunden med projektering inför nyproduktion av 23 lägenheter.