Inlägg av kilbackenadmin

Nytt förvaltningsuppdrag Lysekil

Kilbäcken Fastighets Utveckling AB har fått förmånen att förvalta bostadsområdet Mariedal i Lysekil. Beställare är Home Property Value 2 AB och omfattar totalförvaltning och påbörjas 1 januari 2018

Ny Hyresgästportal

Hyran betalas alltid i förskott varje månad eller varje kvartal, beroende på vilken typ av hyreskontrakt Du har. Hyran skall vara inbetald senast den förfallodag som anges på hyresavin. Du kan nu som hyresgäst se Dina hyresavier digitalt genom att logga in på Hyresgästportalen. Läs mer HÄR

Köpenhamn

Vi har fått i uppdrag att utföra ombyggnadsarbeten i 3 fastigheter i Köpenhamn. I första etappen så bygger vi om lokaler till bostäder. Vi hjälper också kunden med projektering inför nyproduktion av 23 lägenheter.